Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeer ik jou over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ik ze bewaar en beveilig.
Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Ik gebruik je e-mail adres en telefoonnummer om met jou te communiceren. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, wordt niet aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden door mij bewaard?
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • KvK nummer

Waarom heb ik die gegevens nodig?
Om contact met je op te nemen, om offertes te maken, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en om facturen te maken. Verder gebruik ik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op.

Worden jouw gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting, er uitdrukkelijk toestemming is verleend of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. De volgende instanties verwerken gegevens voor mij:

  • De bank, voor het verwerken van betalingen.
  • Mijn boekhoudsysteem, voor het verwerken van mijn boekhouding en het versturen van offertes en facturen.
  • De belastingadviseur, voor inzage in facturen met adresgegevens.

Met deze ‘verwerkers’ zijn, indien nodig, verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe heb ik jouw gegevens beveiligd?
Ik neem de bescherming van jou gegevens serieus en heb maatregelen genomen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Je herkent een SSL-verbinding aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ginie Knipping Ondersteuning en Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ginieknipping.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je aanleiding zien om een officiële klacht in te dienen, dan kan dat bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact met mij op!

Hartelijke groet,

Ginie Knipping
info@ginieknipping.nl
06-29265395